Innoverende aanpak

De complementariteit tussen 2 media: evenement (beurs, cat-walk, workshops) en
internet
(communicatie vector en ‘on-line’ d-base).

  • Dynamisme en originaliteit: de d-base wordt, nog voor de deuren geopend zijn, gevoed met gegevens van toekomstige bezoekers, en nadien verrijkt met de gegevens van de bezoekers tijdens de beurs. Deze unieke d-base maakt het mogelijk dat exposanten naderhand marktstudies kunnen doen bij de voor hun producten geïnteresseerde eindconsumenten. Op die manier kunnen ze naderhand ook rechtstreekse ‘one to one’ communicatieacties onderhouden en gerichte productinfo doorgeven. De She’s got style website biedt het ganse jaar door interactiviteit tussen fabrikant, retailer en eindconsumer.
  • Adviesraad: een comité bestaande uit afgevaardigden uit hun sector wordt samengesteld om de ontwikkeling van het evenement te garanderen, met als focus: actieve participatie mogelijkheden voor de gespecialiseerde detailhandel volgens de wens van elke exposant.

  • De beursorganisatie voorziet in een gratis beurstrainings seminarie voor exposanten om hen wegwijs te maken met nuttige marketing en verkoopstechnieken om hun deelname te optimaliseren.
  • Partnerships met verschillende vrouwengroeperingen, pers en exclusieve sponsors.